Lege Oharra

CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-REN WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA

ceaformacion.com-ek (AURRERANTZEAN CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA), jakinarazpenetarako helbidea AldaBe kalea 20 bis, behe solairua – 01012 Vitoria-Gasteiz, IFK: B01504117, eta jabea CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA izanik, ceaformacion.com webgunean eskuragarri jartzen ditu bere jarduerei buruzko informazio-eduki batzuk. Baldintza orokor hauek CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA webgunearen erabilera baino ez dute arautzen bertara sartzen diren ERABILTZAILEEK. Baldintza orokor hauek ceaformacion.com webguneko ERABILTZAILEARI erakusten zaizkio orrialde guztietan, irakurri, inprimatu, artxibatu eta internet bidez onar ditzan eta guztiz informatuta egon dadin.

CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA webgunera sartzeak berekin dakar inolako zalantzarik gabe ERABILTZAILEAK bere osotasunean ulertzen dituela baieztatzen dituen erabilera-baldintza orokor hauek onartzea. ERABILTZAILEAK webgunea eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak legearen aurkako jarduerak egiteko ez erabiltzeko eta baldintza orokor hauek uneoro errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

LEHENENGOA.- SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

1.1.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA webgunearen erabilerak ez du esan nahi ERABILTZAILEA inskribatu behar denik. Webgune honetan sartzeko eta erabiltzeko baldintzak indarrean dagoen legediaren eta fede onaren printzipioaren araberakoak dira, eta ERABILTZAILEAK web orria behar bezala erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Debekatuta daude hirugarrenen legezkotasuna, eskubideak edo interesak urratzen dituzten egintza guztiak: intimitaterako eskubidea, datuen babesa, jabetza intelektuala, etab. CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA debekatzen ditu honako hauek:

1.1.1.- Webgunean edo webgunearen bidez edozein motatako kalteak eragin ditzaketen ekintzak egitea CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-ri edo hirugarrenei.

1.1.2.- Zuzenean edo ezkutuan edozein motatako publizitate edo informazio komertziala egitea dagokion baimenik gabe, mezu masiboak bidaltzea (“spaming”) edo sareko zerbitzariak blokeatzeko mezu handiak bidaltzea (“mail bombing”).

1.2.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k edozein unetan eten ahal izango du bere webgunerako sarbidea, legezkotasunaren, fede onaren edo baldintza orokor hauen aurkako erabilera atzematen badu. Ikusi bosgarren klausula.

BIGARRENA.- EDUKIAK

Webgune honetan sartutako edukiak honakoek landu eta barneratu dituzte:

2.1.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA barneko eta kanpoko iturriak erabiliz; horrela, CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA barruan egindako edukien erantzule baino ez da izango.

2.2.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k bere webgunean dauden edukiak edozein unetan aldatzeko eskubidea izango du. CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k ez du ceaformacion.com webgunean agertzen diren hirugarrenen webguneetarako esteken funtzionamendu zuzenaren ardura hartzen. Gainera, CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA webgunearen bidez, kanpoko hirugarrenek eskainitako doako eta ordainpeko zerbitzuak jartzen dira erabiltzailearen eskura, eta horietako bakoitzaren baldintza berezien arabera arautuko dira. CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k ez du bermatzen hirugarrenek eskainitako edukien eta zerbitzuen egiazkotasuna, zehaztasuna edo gaurkotasuna, eta espresuki salbuetsita dago eduki eta zerbitzu horien zehaztasunik ezak eragin ditzakeen kalte eta galeren erantzukizunetik.

HIRUGARRENA.- ERANTZUKIZUNA

3.1.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA ez da inola ere erantzule izango:

3.1.1.- Komunikazioetan, ezabatzean edo transmisio osatugabeetan gerta daitezkeen akatsak eta gorabeherak; horrela, ez da bermatzen webguneko zerbitzuak etengabe martxan egongo direnik.

3.1.2.- ERABILTZAILEEK edo hirugarrenek webgunean eragin lezaketen edozein kalte.

3.1.3.- Hirugarrenek webgunean sartutako informazioen fidagarritasuna eta egiazkotasuna, bai zuzenean, bai esteka edo linken bidez. Era berean, Luis de la Guía-k lagundu egingo du eta agintaritza eskudunari gorabehera horien berri emango dio, eragindako kalteak legez kanpoko edozein jarduera mota direla modu frogagarrian jakiten duenean.

3.2.- CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k sarrera eteteko eskubidea izango du aldez aurretik jakinarazi gabe eta behin betiko edo aldi baterako, gerta daitezkeen kalteen benetako erantzukizuna ziurtatu arte. Era berean, CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k lankidetzan jardungo du eta intzidentzia horien berri emango dio agintaritza eskudunari, eragindako kalteak legez kontrako edozein jarduera direla modu frogagarrian jakiten duenean.

LAUGARRENA.- EGILE ETA MARKA ESKUBIDEAK

CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-ren webgunea:

Webgunearen eduki propioak, programazioa eta diseinua erabat babestuta daude egile-eskubideekin, eta elementu babestu horien erreprodukzio, komunikazio, banaketa eta eraldaketa oro berariaz debekatzen da, CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-ren berariazko baimenik ezean. Erabiltzaileek webgunean eskura jartzen zaizkien bitartekoen bidez bidaltzen dituzten material grafikoak eta idatziak erabiltzailearen jabetzakoak dira. Erabiltzaileak, bere legezko egiletza bidaltzean, erreprodukzio- eta banaketa-eskubideak JABEARI lagatzen dizkio.

BOSGARRENA.- JURISDIKZIOA ETA LEGE APLIKAGARRIA

Baldintza orokor hauek Espainiako legediak arautzen ditu. Gasteizko Epaitegiek baldintza orokor hauen ondoriozko edozein eztabaida edo gatazka ebazteko eskumena dute, eta ERABILTZAILEAK berariaz uko egiten dio legokiokeen beste edozein foruri.

SEIGARRENA.

Dokumentu honetako edozein klausula baliogabetzat jotzen bada, gainerako klausulek indarrean jarraituko dute, eta alderdien borondatea eta baldintza hauen helburua kontuan hartuta interpretatuko dira. CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k dokumentu honetan emandako eskubide eta ahalmenetako bat ere ez du erabili ahal izango, eta horrek ez du esan nahi, inola ere, uko egin behar zaienik, CENTRO DE ESTUDIOS ÁLAVA-k berariaz aitortu ezean.

+34 945 144 531